diokencale
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי בנות שקופים. בנות משאירות מתנות מגברים. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרכוש טוב יותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.